ביום ב', כ' טבת תשע"ד ה-23.12.2013, נבחרה בלה רובין, יו"ר מקיף ח', כיושבת ראש ועד ההורים העירוני. בנוסף אליה נבחרו חברי ועד ההורים: עופר צבאן, יו"ר מקיף אמי"ת ב' - סגן ראשוןאריה שלפניק, יו"ר ביה"ס הראל - סגן ראשון רומן איצקלין, יו"ר מקיף ז' - סגן שני ריטה ויזמן, יו"ר ביה"ס שקמים - גזברית ענת קוברסקי, יו"ר ביה"ס צמח - יועצת משפטית