בתחרות הארצית בנושא מניעת עישון על שם ד"ר מרקוס ז"ל, שהתקיימה ב"בית מטי" בגבעתיים, זכו תלמידי שכבה ז' בבית ספר מקיף ט' במקום השני. עמירה חיים, מנהלת המחוז, מיהרה לברך את בית הספר וציינה את החשיבות בחינוך לאורח חיים בריא. "השתתפותכם בתחרות וזכייתכם מעידה על כך שבית הספר בחר להעמיד בראש סדר העדיפויות טיפוח תרבות של שמירת ערך החיים" כתבה היא למנהלת בית הספר.